Duygusal Zeka Nedir? - 2

Deniz Mısra Gürol

Duygusal Zeka Nedir? - 2

Going Out - Fabienne Jenny Jacquet

Duygusal Zeka Nedir? adlı yazımızda da bahsettiğimiz gibi duygusal zeka veya duygular ve duygusal bilgiler hakkında akıl yürütme ve düşünceyi geliştirebilme kapasitesi, kişilerarası ilişkileri geliştirebilmek ve duyguları anlamak için oldukça önemli görülüyor. Bu yazımızda duygusal zeka ve sosyal zeka arasındaki ilişkiyi, bağlanma stilinin duygusal zekaya ve sağlığa olan etkisini ve duygusal zekanın nasıl geliştirilebileceğini ele alıyoruz.


Duygusal Zeka ve Sosyal Zeka

Zeka Kuramı eskiden zekayı sadece tek bir skor olarak IQ üzerinden değerlendiriyor olsa da zamanla zekanın farklı türlerinin var olduğu ve hiçbir zeka türünün diğerinden üstün olmadığı görüşü yaygınlaştı. Bu görüş, ortalama bir IQ seviyesine sahip insanların zaman zaman neden çok yüksek IQ'ya sahip insanlardan bile daha iyi performans sergilediklerini açıklıyor. Böylece, hali hazırda iyi bilinen IQ dışında, duygusal zeka ve sosyal zeka gibi yeni terimler ortaya çıkıyor ve bu terimler, insanların farklı alanlardaki kapasitelerini değerlendirmek için kullanılan ölçümler haline geliyor.

Sosyal zeka ve duygusal zeka arasındaki farkının altını çizerek devam edelim. Duygusal zeka; birinin başkasını dinlediğinde onunla bağlantı kurabilmesini, duygularını doğru bir şekilde ifade edebilmesini, duyguları doğru algılayıp değerlendirebilmesini, kısacası duygusal dili anlayabilmeyi ifade ediyor. Duygusal olarak zeki insanlar, olaylara ve insanlara duygusal olarak nasıl tepki verdikleri konusunda daha güçlü bir tutuma sahip olma eğiliminde oluyor ve ihtiyaç duyduklarında kendi duygularını düzenleyebiliyorlar.

Sosyal zeka, sosyal farkındalık ile ilişkilendiriliyor. Dışa dönüklük, sözel anlamda akıcılık, farklı insanlarla olan konuşmaları kolay "anlama" kapasitesi ve sosyal olarak esnek olma gibi özellikler sosyal zekası yüksek olan insanlarda görülüyor. Bu insanlar, partilerde veya büyük toplantılarda genellikle rahat olma eğiliminde oluyor ve ilgi odağı olmaktan hoşlanıyorlar. Aynı zamanda iyi bir dinleyici olan bu kişilerin başka birinin söylediklerinin içeriğine dikkat etme ve anlatılanların detayına özen gösterme kapasitesi de daha yüksek oluyor. Birçoğumuzun kendi düşüncesine sıkı sıkıya bağlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu özelliğin ne kadar kıymetli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Tam da bu sebeple, yüksek sosyal zekaya sahip kişiler dinleme yetenekleri sayesinde özellikle takdir ediliyorlar çünkü karşı tarafa anlaşıldıklarını hissettirebiliyorlar.

Bağlanma Stilinin Duygusal Zekaya ve Sağlığa Etkisi

Erken çocukluk döneminde çocuğa bakan kişinin sürekli olarak orada olup olmamasının çocuğun gelişimi ve ilerideki yaşamı için çok önemli bir ölçüt olduğu biliniyor. Araştırmacılar, 12 aylıktan 20 yaşına kadar 50 çocuğun bağlanma tarzını inceliyor ve çocukların %72'sinin 20 yıl sonra da aynı bağlanma tarzını sürdürdüklerini buluyorlar. Yetişkinlerde güvenli bağlanma; pozitif bilişsel ve duygusal gelişim, fiziksel ve psikolojik sağlık ile ilişkilendiriliyor. Güvenli bir şekilde bağlanan bireylerin doğrudan ve tutarlı iletişim kurma olasılığı daha yüksek oluyor. Kaygılı bağlanan yetişkinler; romantik partnerlere takıntılı olma, ilişkilerinin bozulması ve reddedilme konusunda sürekli endişelenme eğiliminde oluyorlar. Kaçıngan bağlanan bireyler ise yakınlık kurmaktan çok hoşlanmıyorlar ve yalnız olmayı tercih ediyorlar. Bağlanma stillerindeki bu farklılıkların duygusal zekaya da etkisi olduğu düşünülüyor.

Duygusal zeka puanları yüksek olan bireylerin iletişimlerinde daha açık oldukları, daha olumlu sosyal etkileşimlere sahip oldukları, daha iyi sözlü ve sosyal becerilere sahip oldukları ve şiddet ve madde bağımlılığı gibi olumsuz davranışlarda bulunma olasılıklarının daha düşük olduğu biliniyor. Ayrıca güvenli bağlanma ve duygusal zeka arasında önemli bir pozitif ilişki bulunuyor. Özellikle duygusal zeka ile sağlık sonuçları arasındaki ilişkiye dair yapılan incelemelerde, daha yüksek duygusal zekanın daha iyi zihinsel, fiziksel ve psikosomatik sağlık ile ilişkili olduğu bulunuyor. Araştırmacılar aynı zamanda duygusal zekanın bir yetenekten ziyade bir özellik olarak ölçüldüğünde sağlık sonuçlarıyla daha güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu belirtiyorlar. Bulgular, duygusal zekanın güvenli bağlanma ile birlikte geliştiğini ve kaygılı ya da kaçıngan kişilerin duygusal zeka konusunda bazı zorluklar yaşadıklarını destekliyor.

Duygusal Zeka Nasıl Geliştirilir?

Duygusal zekayı geliştirmek kolay olmasa da başkalarıyla ilişki kurma şeklinizi iyileştirmenin harika bir yoludur. Duygusal zekayı geliştirmenin en iyi yollarından biri düşüncelerinizi gözlemlemektir. Gün boyunca düşüncelerinizin duygularınızla nasıl bağlantı kurduğunu izleyin. Bu süreçte olumsuz duygular yaratan düşüncelere güç vermek yerine, olumlu duygularla ilgili sahip olduğumuz düşünceleri artırmaya odaklanarak yaşadığımız olumsuz duyguları azaltmaya çalışabiliriz. Sizi sakinleştirecek en iyi şeyin ne olduğunu bilmeniz önemli; koşuya çıkmak, arkadaşınızla görüşmek, resim çizmek, yoga yapmak"¦ Neyin en iyi sonucu verdiğini bulun ve sonra onu gerçekten uygulamaya koyun. Bunun dışında, günlük olarak etrafınızda sizi olumsuz yönde etkileyen biri varsa o kişilerle etkileşiminizde sorumluluğu ele almalısınız. Konuşmadan önce, sohbetten kendinize alabileceğiniz olumlu yönlere odaklanın ve etkileşim esnasında bu kişilerin yorumlarının sizi olumsuz bir yere çekmesine izin vermeyin.

Duygusal zekanın sosyal, profesyonel ve romantik ilişkilerimizi birçok açıdan etkilediği göz önüne alındığında bu beceriyi güçlendirmenin hayatımıza birçok olumlu etkisi olabileceğini görüyoruz. Fakat teorik anlamda bildiklerimizi gündelik hayatımıza uygulamak elbette her zaman çok kolay olmuyor. Relate uygulamasında duygusal zekanın işlevlerini, günlük hayatımıza etkisini ve duygusal zekayı geliştirmenin yollarını öğrenebileceğiniz bir yolculuk bulunuyor. Üstelik bu yolculuğun her bir adımında öğrendiklerinizi günlük hayatınıza uygulayabilmeniz için hazırlanmış belli görevler ve egzersizler yer alıyor. Siz de "Duygusal Zekayı Geliştirme" yolculuğuna bakabilir, bu konudaki ilk adımı güvenilir kaynaklar eşliğinde atabilirsiniz.

[1] Hall, E. D. (2018, June 28). Building emotional intelligence for better relationships. Psychology Today. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/us/blog/conscious-communication/201806/building-emotional-intelligence-better-relationships.
[2] Zeidner, M. (2008). Romantic love: What's emotional intelligence (EI) got to do with it? Personality and Individual Differences, 44, 1684"“1695.
[3] Fitness, J. (2001). Emotional intelligence and intimate relatoinships. In J. Ciarrochi, J. P. Forgas, & J. D. Mayer (Eds.) Emotional Intelligence and Everyday Life (pp.xi-xviii). New York: Psychology Press.
[4] Tocino, J. (2020, September 1). Emotional intelligence in relationships. Positive Psychology. Retrieved from https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-relationships/
[5] Zarch, Z. N., Marashi, S. M., & Raji, H. (2014). The relationship between emotional intelligence and marital satisfaction: 10- year outcome of partners from three different economic levels. Iranian Journal of Psychiatry, 9(4), 188-196.
[6] Marks, A. D.G., Horrocks, K. A., & Schutte, N. S. (2016). Emotional intelligence mediates the relationship between insecure attachment and subjective health outcomes. Personality and Individual Differences, 98, 188-192.

Benzer yazılar

Tehdit ve Bakım Kaynağı Aynı İnsan Olduğunda - Düzensiz Bağlanma

Bağlanma stillerinin çok popüler olmayan ancak belki de anlaşılmaya en çok ihtiyaç duyan türü: düzensiz bağlanma. Detayları yazımızda.

Bağlanma Stilleri ve Ayrılık Sonrası Davranışlar

Eğer ayrılmayı isteyen ve ilişkiyi bitiren taraf biz değilsek ayrılık sonrası kısa dönemde davranışlarımızı neler belirler?

Kaygılı - Kaçıngan Birlikteliği Mümkün mü?

Yüksek seviyede bağlanma kaygısı ve kaçınması ilişkide belli sorunlarla ilişkilendiriliyor. Peki kaygılı ve kaçıngan bağlanan iki kişi bir ilişki sürdürebilir mi?

Neden Ayrılamayız?

Neden bizi çok da mutlu etmeyen bir ilişkinin içinde kalmaya devam ederiz? Olumsuz deneyimlerimize rağmen niye ilişkiyi bitirmeyiz? Cevabı yazımızda!

Duygusal Zeka Nedir? - 2

Duygusal zeka ilişkilerimizi yakından etkiliyor. Duygusal zekanın nelerden etkilendiğini ve nasıl geliştirilebileceğini açıklıyoruz!

Aşkın 6 Mil Derinliğinde Su Üstünde Kalmanın Çabası: Submarine

Bozuk bir aile yapısı içinde, ergenliğin getirdiği karakter bunalımıyla uğraşan Oliver, ebeveynlerinin evliliklerini kurtarmaya çalışıyor.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Romantik İlişkiler

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki, ilişkiler bu etkileri azaltabiliyor mu?

İlişkinde Kaygı Mı Duyuyorsun?

Arkadaşları beni sevecek mi? Onu çok mu bunalttım? Kaygılı biriyseniz bu düşüncelere yabancı değilsiniz. Gelin bunları yakından inceleyelim!

Travmatik Bir Çocukluğun Gölgesinde Yaşamak: Güz Sonatı

Güz Sonatı anne ile kızı arasındaki şefkat eksikliğini konu alıyor. Çocukluğunda göremediği sevgi Eva'nın bütün ilişkilerini etkiliyor.

İçini Açamamak: şarkılarla Kaçıngan Bağlanma

İnsanların %21'inin kaçıngan bağlanma türüne sahip olduğu düşünülüyor. Peki, bunun müzikte ne gibi yansımaları var?

Ayrılık Da Sevdaya Dahil Mi?

Neredeyse hepimiz bir ilişkinin sona ermesinden sonra yas sürecinden geçiyoruz. Yas sürecinde bizi hangi aşamalar bekliyor?

Duygusal Zeka Nedir? - 1

Duygusal zekası yüksek insanlar; duyguları okuma, anlama ve düzenleme konusunda öne çıkıyorlar. Duygusal zekayı ve ilişkilere etkisini inceledik.

Güvenli Bağlanma ve Oyun

Çocukların oyun oynamayı ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Peki ya bağlanma stillerinin çocukların çok sevdiği oyunlarla ne ilgisi var?

Dokunmak, kaygılı bağlananlara iyi geliyor.

Bir dokunuşun içinizi sıcacık yaptığı oldu mu hiç? Dokunmak ve dokunulmak, en çok da kaygılı bağlanan kişilere iyi geliyor.

Bebeklerin ve Çocukların Gelişimi

Her çocuğun gelişim süreci ve ihtiyaçları kendisine özel olsa da bazı ortak noktalar da bulunuyor! Bu ortak noktaları öğrenmeye ne dersiniz?

Ön Yargıların Partner Seçimine Etkisi

Bir ilişkiye başlarken "temiz bir sayfa açmak" sözünü sık sık kullanıyoruz. Peki ön yargılarımız bu sayfanın temiz olmasına izin veriyor mu?

İlişki kaygısı depresyonla ilişkili olabilir mi?

Romantik ilişkinizde kendinizi çok fazla kaygı duyarken mi buluyorsunuz? Belki de bu durumun depresyonla bir ilişkisi vardır.

Sınırda Kişilik Bozukluğu ve İlişkiler

Borderline Kişilik Bozukluğu sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkıyor. Peki nedir, nasıl gelişir ve ilişkilerimizi nasıl etkiler?

Algılanan Partner Duyarlılığı

Partner duyarlılığı, partnerimizle olan yakınlığın geliştirilmesinde önemli bir yere sahip. Bu konunun detayları ve önerilerimiz yazımızda!

Kaygılı bağlanma ilişkiyi görünür kılma meylini artırıyor.

Partnerinizle fotoğrafınızı sosyal medyada paylaştığınızda motivasyonunuz ne oluyor? Peki bunun bağlanma stilimizle ilgisi ne?

Ayrılık Sonrası Kişisel Gelişim

Ayrılığın getirdiği hislerle nasıl başa çıkacağım? Kendimize şefkat göstermek bu acıyla baş edebilmemize yardımcı oluyor. İşte daha fazlası!

Gaslighting nedir?

Sürekli fazla hassas olmakla suçlanıyor ve yaptığınız her şeyin yanlış olduğunu hissediyorsanız, gaslighting'e uğruyor olabilirsiniz.

İş Yerinde Stresle Nasıl Baş Ederiz?

Stres hayatın her alanı gibi iş hayatını deneyimleme şeklimizi de belirleyen bir duygudur. İş hayatında stresle nasıl mücadele edebiliriz?

Bağlanma stilimiz tartışma tarzımızı etkiliyor.

Tartışmak ilişkilerin çok doğal bir parçası. Peki bağlanma stillerinin tartışma şekillerimizi bile etkileyebileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

Korkulu kaçınmacı bağlanma cinselliğimizi de etkiliyor.

Cinsellik yaşarken her seferinde partnerinizin isteklerini ön plana mı koyuyorsunuz? Bu durum bağlanma stilinizle ilgili olabilir.

Ebeveynlerimize Benzeyen Partnerler Mi Arıyoruz?

Hiç ebeveynlerinize benzeyen birinden hoşlandınız mı? Freud'un bu konudaki düşünceleri belli olsa da bakalım güncel araştırmalar ne diyor?

Aşırı uyumlu olmak çekici bir özellik olmayabilir.

Ne söylese tamam diyor, onun isteklerini hep kendinizinkilerin önüne mi koyuyorsunuz? Bu kadar uyumlu olmak ilişkilerde ters tepebiliyor.

Eşcinsel İlişkilerde Dinamikler

Sanılanın aksine eşcinsel ilişkilerin dinamikleri heteroseksüel ilişkilerden pek de farklı değil. Peki bu konudaki araştırmalar ne söylüyor?

Mükemmel Bir Seks Hayatı Ulaşılmaz Değil

Cinselliğin varlığı, sıklığı ve kalitesi ilişkinin kalitesini de derinden etkiliyor. Peki, iyi bir seks yaşantısı için neler yapılabilir?

Neden Ayrılıklar Bazılarımız İçin Daha Zor?

Reddedilmenin ve ayrılığın ardından hepimiz acı çekiyoruz fakat bazılarımızın iyileşmesi daha zor oluyor. Bu farklılığa ne sebep oluyor?

Bağlanma Stilleri

Bağlanma stilleri nasıl oluşur ve yetişkinlik döneminde ilişkileri nasıl etkiler? Bağlanma stillerine dair sorularınızın cevapları burada.

Bağlanma Stilleri ve Seks

Bağlanma stillerimiz hayatımızın birçok alanını derinden etkiliyor. Buna cinsellik deneyimi ve cinsellikten alınan tatmin de dahil.