kurumsal eğitim hizmetlerimiz

2018 yılında hizmet vermeye başlayan Yakın İlişkiler Eğitim ve Danışmanlık, şirketlere sunduğu kurumsal eğitimler sayesinde çalışanların dayanıklılık, sağlıklı ilişkiler, duygu regülasyonu, iş-hayat dengesi, kaygı ve öfke yönetimi gibi konularda kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu eğitimler ile şirket içinde verimliliğin artırılması, değişimlere ayak uydurulması ve daha olumlu bir kurumsal kültür oluşturulması hedefleniyor. Eğitimlerin tümü şirketimizin kurucu direktörü Psikolog Dr. Gizem Sürenkök tarafından veriliyor.

Sunduğumuz eğitimler ve eğitimlerin içerikleri hakkında detaylı bilgi almak için atolye@yakiniliskiler.com adresine mail atabilirsiniz.

yetkinliklerimiz

Empati
Sağlıklı iletişim
Duygu
regülasyonu
İş hayatında
verimlilik
Kaygı yönetimi
Duygusal
ilk yardım
Liderlik
Stresle
baş etme
İş-hayat
dengesi
Öz saygı &
Öz güven
Öz şefkat
Dayanıklılık
Değişime
adapte olma
Belirsizlikle
baş etme

müşterilerimiz & iş birliklerimiz