bireysel danışmanlık hizmetlerimiz

Bir psikologla konuşmak neden en yakın arkadaşımızla konuşmaktan daha farklıdır? Aile üyeleri, en yakın arkadaşlar, partnerler… Tümü bizim yaralarımıza iyi gelebilir, acımızı dindirebilir ve bize şefkat gösterebilirler. Öte yandan hem bizi en iyi tanıyan insanlar onlar oldukları için hem de işin içine kendi duyguları gireceğinden taraf tutma eğilimi gösterebilirler. Ya da bizim ne kadar üzgün olduğumuzu bildiklerinden neşelenmemiz için konuyu değiştirebilir ve hissettiğimiz duyguların üstünü kapamamıza istemeden de olsa yol açabilirler. Ancak bir psikologla görüşmek, o alanda size ayrılmış olan süre boyunca sadece siz ve duygularınız üzerine konuşulacağından daha tarafsız, daha şeffaf, daha görünür ve daha anlaşılır olabilir. Size bu alanı sağlamayı ve kendinizi daha iyi ve anlaşılmış hissetmeyi amaçladığımız bireysel danışmanlık hizmetimiz direktörümüz Psikolog Dr. Gizem Sürenkök tarafından verilmektedir.


Dr. Gizem Sürenkök lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji bölümlerinde tamamladı. Daha sonrasında Koç Üniversitesi’nden MBA derecesini, New York Üniversitesi’nden ise Psikoloji yüksek lisans derecelerini aldı. Ardından Cornell Üniversitesi’nden Gelişim Psikolojisi alt dalında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldıktan sonra Türkiye’ye dönüş yaparak 2018 yılında Yakın İlişkiler’i kurdu. Boğaziçi Üniversitesi ve MEF Üniversitesi’nde uzmanlaştığı alan olan Yakın İlişkiler üzerine dersler veren Dr. Sürenkök, aynı zamanda bireysel ve kurumsal danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Aldığı Eğitimler:
  • Duygu Odaklı Terapi Eğitimi
  • Çift Terapisi Eğitimi (Gottman Enstitüsü)
Uzmanlık Alanları: Bağlanma teorisi, Partnerler arası çatışma, Öz şefkat, Ayrılığın fizyolojik ve duygusal etkileri, Sağlıklı ilişkilenme, Duygu regülasyonu,Sosyal dışlanma