bireysel danışmanlık hizmetlerimiz

Bir psikologla konuşmak neden en yakın arkadaşımızla konuşmaktan daha farklıdır? Aile üyeleri, en yakın arkadaşlar, partnerler… Tümü bizim yaralarımıza iyi gelebilir, acımızı dindirebilir ve bize şefkat gösterebilirler. Öte yandan hem bizi en iyi tanıyan insanlar onlar oldukları için hem de işin içine kendi duyguları gireceğinden taraf tutma eğilimi gösterebilirler. Ya da bizim ne kadar üzgün olduğumuzu bildiklerinden neşelenmemiz için konuyu değiştirebilir ve hissettiğimiz duyguların üstünü kapamamıza istemeden de olsa yol açabilirler. Ancak bir psikologla görüşmek, o alanda size ayrılmış olan süre boyunca sadece siz ve duygularınız üzerine konuşulacağından daha tarafsız, daha şeffaf, daha görünür ve daha anlaşılır olabilir. Size bu alanı sağlamayı ve kendinizi daha iyi ve anlaşılmış hissetmeyi amaçladığımız bireysel danışmanlık hizmetimiz direktörümüz Psikolog Dr. Gizem Sürenkök ve ekibimizde içerik editörlüğü yapan Psikolog İdil Salih tarafından verilmektedir.


Dr. Gizem Sürenkök lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji bölümlerinde tamamladı. Daha sonrasında Koç Üniversitesi’nden MBA derecesini, New York Üniversitesi’nden ise Psikoloji yüksek lisans derecelerini aldı. Ardından Cornell Üniversitesi’nden Gelişim Psikolojisi alt dalında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldıktan sonra Türkiye’ye dönüş yaparak 2018 yılında Yakın İlişkiler’i kurdu. Boğaziçi Üniversitesi ve MEF Üniversitesi’nde uzmanlaştığı alan olan Yakın İlişkiler üzerine dersler veren Dr. Sürenkök, aynı zamanda bireysel ve kurumsal danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Aldığı Eğitimler:
 • Duygu Odaklı Terapi Eğitimi
 • Çift Terapisi Eğitimi (Gottman Enstitüsü)
 • Uzmanlık Alanları: Bağlanma teorisi, Partnerler arası çatışma, Öz şefkat, Ayrılığın fizyolojik ve duygusal etkileri, Sağlıklı ilişkilenme, Duygu regülasyonu, Sosyal dışlanma


  Psk. İdil Salih

  Psikolog İdil Salih, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında Anne Çocuk Eğitim Vakfında staj yaptı. Boğaziçi Üniversitesi ve YÖRET Vakfına bağlı sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalıştı. Mezuniyetinin ardından eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tam burslu olarak devam etti. Yüksek lisans eğitimi kapsamında Fransız Lape Hastanesi'nde staj yaptı ve Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde bir yıl boyunca süpervizyon altında danışan gördü. 3 yıldır Yakın İlişkiler ve Relate’de içerik yazarı ve editörü olarak görev alan Psk. Salih, halen kadınların babalarıyla kurdukları ilişki dinamikleri ve benlik algıları arasındaki ilişkiyi inceleyen tezi üzerine çalışmaya devam ediyor.
  Psikolog İdil Salih, psikodinamik/psikanalitik ekolü benimsediği seanslarında yetişkinlerle çalışmayı tercih ediyor ve online olarak danışan kabul ediyor.
  Aldığı Eğitimler:
 • İleri Düzey Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi - Hakan Kızıltan
 • Borderline Kişilikte Kendini Yaralama ve İntihar Girişimleri ile Çalışmak - Merve Tarhan
 • İki Yoldaş: Varoluşçuluk Çatısıyla Gestalt Bakış Açısı - Hande Okçuoğlu
 • Obsesif Kompulsif Bozukluğa Farklı Perspektiflerden Bakış - İpek Kerestecioğlu