Romantik İlişkilerde Güven

İlayda Akınkoç

Romantik İlişkilerde Güven

The Lovers - Henri Martin

Güven, ilişkilerimizden bahsederken adı sıklıkla geçen bir kavram. İlişkilerimizde ön planda olmasının sebeplerinden biri de aslında ilişkilerimizin kurulmasında, gelişmesinde ve ayakta durmasında çok önemli bir yere sahip olması. Bu yazımızda, romantik ilişkilere odaklanarak güvenin gelişiminden ve zedelenme sürecinden bahsediyoruz.


  • Güven ve İlişkiler
Yüksek seviyede güven içeren ilişkilerde bireyler, birbirlerinin ihtiyaçlarını ve öz değerlerini kabul edip birbirlerine destekte bulunuyorlar. Bu destek koşulsuz olarak görülüyor ve partnerler bu desteklerin arkasında olumlu ve içsel olarak motive edilmiş niyetler olduğuna inanıyorlar. Aynı zamanda bu bireylerin ilişki modelleri daha tutarlı ilişki deneyimlerini de içeriyor. Daha az güven içeren ilişkilerde yer alan bireyler ise partnerlerinin niyetlerine ve davranışlarına daha şüpheci yaklaşabiliyorlar. Bu bireyler, güvenmeye ilişkin umut ve korkuların birbirine karıştığı daha az tutarlı ve daha parçalı, bütünleşmemiş ilişki modellerine sahip olabiliyorlar. İlişkide daha fazla belirsizlik algıladıkları için partnerlerinin ihtiyaçlarını karşılama becerilerine, olası ayrılık ve reddedilme ipuçları içeren davranışlara karşı daha hassas ve duyarlı olup partnerlerinin bu becerilerini ve yakınlıklarını sık sık "test ediyorlar". Bu bireyler, olumlu partner davranışlarının ilişkileri için umut verici olduğunu düşünürken herhangi bir olumsuz davranışı da ilişkinin sona ermesine sebep olabilecek bir kanıt olarak görebiliyor. Olası ilişki problemlerine karşı daha tetikte oldukları için bu problemlerle veya anlaşmazlıklarla başa çıkma yolları genellikle partnerlerinin güvenini ve bağlılığını sürekli sorgulamak olabiliyor. Bu sürekli sorgulama ve partnerin niyetlerine şüpheyle yaklaşma hali aslında güveni ve yakınlığı zedeleyebiliyor. Düşük seviyelerde güven içeren ilişkilerde yer alan bireyler ise partnerlerinin ihtiyaçlarına duyarlı olma becerisine çok az seviyede güveniyorlar. Sonuç olarak, ilişkiler hakkında oldukça olumsuz görüş ve beklentilere sahip olabiliyorlar. Bu bireyler, partnerlerinin olumsuz davranışlarını daha çok vurgularken olumlu davranışlarını göz ardı edebiliyorlar. Aynı zamanda partnerlerinin ihtiyaçlarına yanıt vermeyeceğine yönelik inançlarından dolayı güveni geliştirmek için gerekli olan kişilerarası riskleri alamayabiliyorlar. Yine bu bireyler, ilişkilerinde problem yaşadıklarında aşırı rekabet, kıskançlık, kızgınlık veya intikam gibi güveni zedeleyebilecek duygular besleyebiliyorlar.

Bazı yaklaşımlara göre ise ilişkilerde ortaya çıkan anlaşmazlıklar, aslında güvenin gelişimi için zemin hazırlayabiliyor. Bu anlaşmazlıklarda iki eğilim olduğu görülüyor: İlişki yanlısı davranışlar içeren eğilimler (uzlaştırıcı davranışlar ve fedakarlıkta bulunma isteği) ve kişisel çıkarı göz önünde bulunduran eğilimler. İlişkilerdeki bu anlaşmazlıklar, ilişkide güveni geliştirecek riskleri almayı vurgulayarak, partnerlerin ilişki yanlısı ve uzlaştırıcı şekillerde davranıp davranmayacaklarını etkileyebiliyor. Partnerler ilişkinin refahını ve ilişkide uzlaşmayı kendi kişisel çıkarlarının üzerine koydukları zaman, bireyler birbirlerine daha fazla güven duymaya başlıyorlar. Başka bir deyişle, güvenin gelişimi, bireylerin ilişkideki anlaşmazlıklar esnasında nasıl davrandıklarına bağlı olabiliyor. Bu gibi durumlarda bireyler, partnerlerinin ilişki yanlısı bir şekilde davranıp davranmadığını inceleyerek ilişkilerindeki güveni "teşhis etmeye" çalışabiliyorlar. Bu nedenle bireyler bu anlaşmazlıkları çözemezse veya kişisel çıkarlarını ön planda tutarsa güven gelişemeyebiliyor. Bu açıklamalardan yola çıkarak güven, ikili ilişkilerde döngüsel bir model etrafında gelişiyor. Güven; bireyin partnerine olan bağımlılığını (dependency), ilişkiye olan bağlılığını (commitment) ve ilişki yanlısı davranışlarını artırıyor. Bu ise karşıdaki bireyde karşılıklılık hissi uyandırarak o kişinin de ilişki yanlısı davranışlarını, ilişkiye olan bağlılığını ve güvenini artırıyor. Kısacası, güvende ve ilişkiye bağlı hisseden bireyler, partnerlerinin ilişkinin iyiliğini düşünecek ve ilişkideki güvenlik duygusunu pekiştirecek şekillerde davranacağına inanıyorlar. İlişkide güvende hissetmeyen bireyler ise kendilerini risk altında ve savunmasız hissetme eğiliminde oldukları için daha fazla bağlılık göstererek savunmasızlıklarını şiddetlendirmeyi göze alamayabiliyorlar. Bunun yerine, partnerlerinin onları incitebileceği veya reddedebileceği durumlardan kaçınarak kendilerini korumaya ve bu şekilde güvenlik duygularını güçlendirmeye çalışıyorlar.

  • Güvenin Zedelenmesi
Güven, hayatımızda önemli bir yere sahip olduğu için güvenin ne zaman ihlal edildiğini ve ne zaman geliştiğini ayırt edebilmek için gelişen bilişsel kapasitemiz güven algımızı etkiliyor. Güveni algılama şeklimiz değişebileceği için güvenin ihlali bağlamdan, partnerlerin kendi geçmişlerinden, ilişkideki yakınlıktan ve ilişkinin geçmişinden etkileniyor. Aynı zamanda her bireyin güvenin ihlaline verdiği tepki de farklı unsurlarla birlikte değişebiliyor.

Buna rağmen ilişkilerde ortak olabilecek bir nokta bulunuyor: Güveni sağlamak çok uzun sürüyor, çok çaba isteyebiliyor fakat bu güveni yıkmak veya güven yıkıcı davranışlarda bulunmak güveni oluşturmaktan çoğu zaman daha kolay olabiliyor. Bu sebeple güven kırılgan bir unsur olarak nitelendiriliyor. Bir ilişkide güvenin zedelenmesi, partnere bağımlı olmanın güvenli olmayabileceğine işaret ediyor. Çünkü birey, partnerinin ihtiyaçlarına cevap verip veremeyeceğinden veya bir karar sırasında ilişkinin refahını gözetip gözetmeyeceğinden emin olamayabiliyor. Bir ilişkinin en başlarında güven çok kırılgan ve az olabiliyor çünkü partnerler birbirlerinin davranışlarını öngörebilecek kadar deneyim edinmemiş oluyorlar. Partnerler birbirlerine tam olarak güvenemeyebilecekleri için güveni geliştirmek adına aldıkları riskler daha az olabiliyor, kendilerini korumaya yönelik ve kişisel çıkarlarını gözeten davranışlarda daha fazla bulunabiliyorlar. Bu aşamada eğer güven zedelenirse ilişkinin geleceği için bir tehlike oluşabiliyor. Bireyler birbirlerinin deneyimlerini anlamaya, partnerlerinin niyetleri ve davranışları hakkında beklentiler oluşturmaya ve partnerlerinin yanında olacaklarına inanmaya başladıklarında birbirlerine güvenmek için daha istekli olmaya başlıyorlar. Bu aşamada güvenin ihlali, partnerlerin davranışları ve niyetleri hakkındaki beklentileri doğrulanmadığı zaman ortaya çıkabiliyor. İlişkiler zamanla ilerledikçe ve geliştikçe partnerler birbirleriyle özdeşleşmeye başlıyor; aynı düşüncelere katılıyorlar ve ortak benzerlikler, ilgi alanları geliştirebiliyorlar. Bu aşamada ise güvenin zedelenmesi, partnerlerin katıldıkları düşüncelere ve benzerliklere ters düşecek şekillerde davranmalarıyla ortaya çıkıyor. Partnerler, kendilerini ve ilişkilerini ortak noktalarıyla ve birbirleriyle olan özdeşimleriyle tanımladıkları için güvenin ihlali çok zorlayıcı olabiliyor. Anlaşmazlıklar esnasında hissedilen duyguların kabul edilmesine ve konuşulmasına bağlı olarak partnerler dört seçenekle karşı karşıya kalıyorlar: İlişkiyi bitirmek, ilişkiyi gözden geçirmek, ilişkideki güvenin gelişimini destekleyecek daha fazla davranışta bulunmak veya ilişkideki güveni, güven zedeleyici olay yaşanmadan önceki seviyeye geri getirmek. Bu karar da söz konusu durumdan, bireylerin ve ilişkinin deneyimlerinden, bağlamdan ve yakınlık seviyesinden etkilenebiliyor.

Her ne kadar bir ilişkide güveni etkileyen kişisel unsurlar olsa da ilişkilerin içinde bulunduğu süreçler, partnerlerin karşılıklı deneyimlerle yarattığı ilişki geçmişinden daha çok etkileniyor. Bu yüzden, her ne kadar güvenin gelişmesini sağlayan veya zedelenmesine sebep olan ortak unsurlar olsa da bir ilişkide güvenden bahsederken ilişkinin kendisini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

[1] Norona, J. C., Welsh, D. P., Olmstead, S. B., & Bliton, C. F. (2017). The symbolic nature of trust in heterosexual adolescent romantic relationships. Archives of Sexual Behavior, 46(6), 1673-1684. https://doi.org/10.1007/s10508-017-0971-z
[2] Campbell, L., Simpson, J. A., Boldry, J. G., & Rubin, H. (2010). Trust, variability in relationship evaluations, and relationship processes. Journal of Personality and Social Psychology, 99(1), 14-31. https://doi.org/10.1037/a0019714
[3] Fitzpatrick, J., & Lafontaine, M. F. (2017). Attachment, trust, and satisfaction in relationships: Investigating actor, partner, and mediating effects. Personal Relationships, 24(3), 640-662. https://doi.org/10.1111/pere.12203
[4] Simpson, J. A. (2007). Foundations of interpersonal trust. In A. W. Kruglanski & E.T. Higgins (Eds.), Social psychology: Handbook of Basic Principles. The Guilford Press.
[5] Lewicki, R. J., Tomlinson, E. C., & Gillespie, N. (2006). Models of Interpersonal Trust Development: Theoretical Approaches, Empirical Evidence, and Future Directions. Journal of Management, 32(6), 991-1022. https://doi.org/10.1177/0149206306294405
[6] Weber, K., Johnson, A., & Corrigan, M. (2004). Communicating emotional support and its relationship to feelings of being understood, trust, and self-disclosure. Communication Research Reports, 21(3), 316-323. https://doi.org/10.1080/08824090409359994
[7] Wieselquist, J., Rusbult, C. E., Foster, C. A., & Agnew, C. R. (1999). Commitment, pro-relationship behavior, and trust in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 77(5), 942-966. https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.5.942
[8] Luchies, L. B., Wieselquist, J., Rusbult, C. E., Kumashiro, M., Eastwick, P. W., Coolsen, M. K., & Finkel, E. J. (2013). Trust and biased memory of transgressions in romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 104(4), 673-694. https://doi.org/10.1037/a0031054
[9] Lewicki, R. J., & Bunker, B. B. (1995). Trust in relationships: A model of development and decline. In B. B. Bunker & J. Z. Rubin (Eds.), Conflict, cooperation, justice: Essays inspired by the work of Morton Deutsch. Jossey-Bass/Wiley.

Benzer yazılar

Arkadaştan Romantik Partner Olur Mu?

Arkadaşıma romantik hisler beslemeye başlamam normal mi? Bu durum bir yere varır mı? Varırsa sağlıklı bir ilişki sürdürebilir miyiz? Tüm bu soruların cevapları yazımızda!

Bitmek Bilmeyen Erteleme Döngüsü

İşlerini son ana bırakanlardan mısınız? Yumurta kapıya dayanmadan odaklanıp çalışamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Erteleme davranışının pençesine takılmış olabilirsiniz!

“Sanki aramıza bir duvar örüldü, şimdi ne yapmalı?”

Bazen romantik partnerlerin arasına duygusal bir mesafe girebiliyor. Bu durumun işaretlerini ve bu durumla nasıl başa çıkılabileceğini sizin için derledik.

Güvenli Bağlanmayı Anlatan Türkçe Şarkılar

Güvenli bağlanma ile çevremizle daha yakın ilişkiler kuruyoruz. Romantik ilişkilerde güvenli bağlanmayı anlatan Türkçe şarkıları derledik!

Karşılanmamış İhtiyaçlar Kendini Nasıl Gösterir?

Karşılanmamış ihtiyaçlarımız, kendilerini farklı duygularla gösterebilirler.

Aşkın Tanımını Yapmak Mümkün mü?

Kavuşmak, kavuşamamak, birlikte olup bütün dünyaya meydan okumak… Sizce aşk nedir? Böylesine karmaşık bir deneyimin tanımı yapılabilir mi?

Ait Hissetmenin Özlemini Duyuyor Musunuz?

Ait olma hissine, sahip olduğumuz her ilişki içinde ihtiyaç duyuyoruz. Bu yazımızda aidiyet hissinin yaşamımızdaki yerinden bahsediyoruz.

Aşırı Paylaşım Yapmak

Neden iyi tanımadığımız birine bir anda bir sürü şey anlatmak isteriz? Kuaförümüz neden aile ilişkilerimizi bilir? Aşırı paylaşım yapmanın nedenlerini ele aldık!

Örgütsel Bağlılık Neden Önemli?

Örgütsel bağlılık ile çalışanların iş performansı, motivasyonları, işten ayrılmaları ya da devam etmeleri arasında bir ilişki bulunuyor.

Aşkın İyileştirici Hali : Güvenli Bağlanmayı Anlatan Şarkılar

Güvenli bağlanma ile çevremizle daha yakın ilişkiler kuruyoruz. Romantik ilişkilerde güvenli bağlanmayı anlatan şarkıları derledik!

İş Kaybı Sonrası Yaşanan Yas Dönemi

Bir işe sahip olmak bize statü, öz güven ve sağlamlık getiriyor. Peki bu işi kontrolümüz dışında kaybedersek ne oluyor?

Romantik İlişkilerdeki 10 Duygusal İhtiyacımız

Romantik ilişkilerimizde genellikle karşılanmasını beklediğimiz 10 duygusal ihtiyacı açıkladık. Siz bir ilişkiden neler beklersiniz?

Çevrimiçi Arkadaşlıklarda Güven İlişkisi

Çevrimiçi ilişkiler eskisinden çok daha gündemimizde. Sanal ortamda kurulan arkadaşlıklar, yüz yüze arkadaşlıklar gibi güven verir mi?

Duygusal Zeka Nedir? - 2

Duygusal zeka ilişkilerimizi yakından etkiliyor. Duygusal zekanın nelerden etkilendiğini ve nasıl geliştirilebileceğini açıklıyoruz!

Partnerinize destek olamayacak kadar stresli misiniz?

Bazı faydaları olsa da genellikle stres hayatımızı ve ilişkilerimizi kötü etkiler. Stresle baş etmeye çalışmak enerjimizi zorlar, kaynaklarımızı tüketir ve partnerimize destek vermemize engel olabilir.

Oyun Rehberi

Çocuğunuzla oynadığınız oyunları daha keyifli hale getirecek ve oyun davranışlarınıza katkı sağlayacak bir oyun rehberi hazırladık.

Çalışan Bağlılığını Artırmanın 7 Yolu

Bağlılığı fazla olan kişiler, işlerinde daha mutlu ve üretken oluyorlar. Yöneticiler çalışan bağlılığını artırmak için neler yapabilirler?

Fedakarlık Yapmanın İlişkiye Etkileri

Fedakarlık yapmak, ilişkide önemsediğimiz ve aradığımız davranışlardan biri olsa da fedakarlığın ilişkiye iyi gelmesi belli faktörlere bağlı.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Romantik İlişkiler

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı olumsuz etkiliyor. Peki, ilişkiler bu etkileri azaltabiliyor mu?

Hibrit Çalışmaya Geçmenin Uyandırdığı Kaygıyla Baş Etmek - 1

Uzun süre evden çalışmanın ardından hibrit sisteme geçmek sizi strese mi sokuyor? Kendinize sorduğunuz bazı sorular, stresle baş etmenize yardımcı olacak.

Özür Dilemenin Psikolojisi

Bir hata yaptığımızda neden özür dilemekten çekiniriz? O adımı atmaktan bizi ne alıkoyar? Bu yazımızda özür dilemeyi inceliyoruz!

Neden Kaygılanırız?

Neden bazı durumlarda ellerimiz terliyor, kalbimiz hızlı hızlı atıyor ve zihnimiz belli bir düşünceyle ya da bir anda birçok düşünceyle doluyor? İşte kaygı duymamızın sebepleri!

Neden Fedakarlık Yapıyoruz?

Partneriniz veya ilişkiniz için başka bir şehre taşınır mıydınız? İlişkilerde fedakarlık yapma motivasyonumuz üzerine okumak için tıklayın.

Romantik İlişkilerde İletişim ve Yakınlık

İyi ve pozitif bir iletişim başarılı yakın ilişkilerin önemli bir göstergesi ve ilişkilerin her aşamasında önem taşıyor.

Baba Oldum, Peki Ya şimdi?

Baba olana dek yaşanan o sevinç, çocuk dünyaya geldikten sonra yerini endişeye bırakabiliyor. Peki bu süreçte babalar ne yapabilir?

Erkekliği Yeniden Tanımlamak: 4:44

Geleneksel erkekliğin özellikleri arasında feminen ve güçsüz görünmemek yer alıyor. Jay-Z’nin albümü ise bunu değiştiriyor!

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Romantik İlişkileri

Otizm spektrum bozukluğu yakınlık ve bağ kurmaya engel değil... Peki bu durum romantik ilişkilerimizi nasıl etkiliyor olabilir?

Güvenli Bağlanma ve Oyun

Çocukların oyun oynamayı ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Peki ya bağlanma stillerinin çocukların çok sevdiği oyunlarla ne ilgisi var?

İlk görüşte aşk mı, arkadaşlıktan doğan aşk mı?

İlk görüşte aşık olduğunuz biriyle mi olmak isterdiniz, yoksa uzun süreli arkadaşlığın sonunda kurulan beraberlik mi sizi daha mutlu ederdi?

İlişkide Partnerinizden Beklemeye Hakkınız Olan 8 şey

"Partnerimin beni sevdiğini biliyorum ama hiç söylemiyor." Partnerimizden beklemeye ve istemeye hakkımız olan "temel" şeyleri anlatıyoruz.

Çocuğumla Çıplaklık Konusunda Nasıl Konuşmalıyım?

Çocuklar erken yaşlardan itibaren çıplaklık konusunda meraklı olabiliyorlar. Peki onlarla bu konuyu en doğru şekilde konuşmanın yolu nedir?

Daha İyi Bir Ayrılık İçin Yapabileceğiniz 7 şey

Bazen hiç kabul etmek istemesek de, daha iyi olabilmek için bize zarar veren ilişkilerden kurtulmamız ve onlardan uzaklaşmamız gerekiyor.

Çocukluk Çağında Duygusal İhmale Maruz Kalmak

Bir çocuğun en çok ihtiyacı olan şeylerden biri de ilgi görmek! Ebeveyni tarafından ihmal edilen çocuğun öz benliği zedelenebiliyor.

Sahtekarlık Sendromu (Imposter Syndrome) Nedir?

İç sesiniz bulunduğunuz konumu hak etmediğinizi ve oraya şans eseri geldiğinizi söylüyorsa Sahtekarlık Sendromu'ndan muzdarip olabilirsiniz.

Sosyal medyadaki çekici adaylar ilişkiyi nasıl etkiliyor?

Sosyal medya alternatif partnerlerin varlığını kimi zaman adeta gözümüze sokuyor. Peki bu durum ilişkimizi nasıl etkiliyor?

Güvenli bağlanma partneri daha rahat tanımayı sağlıyor.

Partnerimiz hakkında yeni bilgiler edinmek ona duyduğumuz güveni ve yakınlığı artırıyor. Peki hangi faktörler bu süreci etkiliyor?

Gaslighting Mağduru Olabilir Misiniz?

"Hayır yanlış hatırlıyorsun.", "Öyle bir şey yaşanmadı." Bu cümleler tanıdık geliyor mu? Eğer öyleyse gaslighting'e uğruyor olabilirsiniz.

Bir İlişkiyi Sağlıklı Kılan 6 Unsur

Deli divane aşık olmak, bütün günü birlikte geçirmek, her şeyi açık açık konuşabilmek, hiç kavga etmemek… Bir ilişkiyi sağlıklı kılan nedir?

Algılanan Partner Duyarlılığı

Partner duyarlılığı, partnerimizle olan yakınlığın geliştirilmesinde önemli bir yere sahip. Bu konunun detayları ve önerilerimiz yazımızda!

Çocuğunuzu hem sevip hem de...

Annelik her zaman mutlu anlardan ibaret olmayabiliyor. Sınır koymakta ya da benliğinizi korumakta zorlanıyorsanız yalnız değilsiniz.

İş Hayatındaki Bilişsel Hataları Azaltmak Mümkün mü?

İş yerlerinde gün içinde birçok hataya şahit oluyoruz. Bunlardan bazıları bilişsel kaynaklı oluyor. İşte bu durumun bazı sebepleri…

Karşınızdaki Kişiyle Yakınlık Kurmanıza Yardımcı Olan 36 Soru

Bir insanı tanımak, o kişiyle yakınlık kurmak ve bu yakınlığın dozunu ayarlamak kolay olmayabiliyor. Bu sorular işinizi kolaylaştıracak!

Ayrılık Sonrası Kişisel Gelişim

Ayrılığın getirdiği hislerle nasıl başa çıkacağım? Kendimize şefkat göstermek bu acıyla baş edebilmemize yardımcı oluyor. İşte daha fazlası!

Gaslighting nedir?

Sürekli fazla hassas olmakla suçlanıyor ve yaptığınız her şeyin yanlış olduğunu hissediyorsanız, gaslighting'e uğruyor olabilirsiniz.

İş Yerinde Zehirli İlişkileri Tanımak

İş yerinizde kontrolcü ve manipülatif kişilerle muhattap oluyor olabilir misiniz? İşte bunu anlamanın yolları!

9 Maddede Olumlu Ebeveynlik

Olumlu ebeveynliğin çocuklara da ebeveynlere de çok iyi geldiğini biliyoruz. Sizin için bu ebeveynlik tarzının 9 temel maddesini derledik.

Aşağılık Kompleksine Değinen İki Büyük Klasik

Bireyin kendini diğer insanlardan daha aşağı görmesi yüzyıllardır edebiyat eserlerine konu oluyor. İşte bu konuda iki klasik!

Flörtleşme Çeşitleri

Araştırmalar 5 farklı flört çeşidi olduğunu gösteriyor. Peki ya siz bu beşinden hangilerini sergiliyorsunuz? Öğrenmek için buyrun yazıya!

Porto - Aşkın Büyüsü

İlk görüşte aşka inanır mısınız? Yoksa insanlar birbirini tanıdıkça mı aşık olurlar? Buyrun Porto- Aşkın Büyüsü filmi incelememize!

Bir yakınınızın stresini azaltmak için...

Kimi zaman sevdiklerimiz stresli bir durumla baş ederken, onlar için elimizden ne gelebilir diye düşünüp duruyoruz. İşte yapabilecekleriniz...

Dünya sevdiklerimizle beraberken daha güzel görünüyor.

Size de bir güneşin batışı, bir filmin huzurlu sonu ya da bir yemeğin tadı sevdiklerinizle olduğunuzda daha güzel geliyor mu?

Objeleştirmenin Psikolojisi

Objeleştirme özellikle kadınların, kişilikleri veya başarılarından ziyade dış görünüşleriyle değerlendirmeleri anlamına geliyor.

Evrimsel Bakış Açısıyla Arkadaşlık

Arkadaşlarımız seçtiğimiz kardeşlerimiz olabiliyorsa ne mutlu bize! Bu yazımızda arkadaş edinmeyi ve arkadaşlık sürdürmeyi inceliyoruz.

Tek çocuklar narsisizme daha mı meyilliler?

"Tek çocuk muymuş? O halde kesin şımartılmıştır ve kendini çok beğeniyordur." Bu tarz önyargılara karşılık çalışmalar ne diyor dersiniz?

Online dating bağlılık seviyesini etkiler mi?

Online dating uygulamaları aracılığıyla kurduğumuz ilişkiler, gerçek hayatta tanışıp başladığımız ilişkilerden farklı mıdır?

Romantik İlişkilerde Öfke

Öfkeyi ifade etme biçimlerimiz birbirinden nasıl farklılaşıyor? Gerçekten de öfkemizi partnerlerimizden çıkarmaya meyilli miyiz?

Anne-Kız İlişkileri

Anne kız arasında kurulan bağ, hayatın her dönemini büyük ölçüde etkiliyor. Peki bu yakınlığı kurmanın ve sürdürmenin yolu nelerden geçiyor?

Aldatılmanın Psikolojisi

Aldatılmak beynimizin fiziksel acı yaşadığımızda aktifleşen bölgesini devreye sokuyor. İşte ihanet bizde öyle derin bir yara bırakıyor!

Narsisizm ve Romantik İlişkiler

Narsisizm, kendini diğerlerinden üstün görme ve benmerkezcilikle ilişkilendiriliyor. Sağlıklı ilişki ve narsisizm bir arada bulunabilir mi?

Düşük öz güvenle fedakarlığın nasıl bir ilişkisi var?

"Keşke şunu yapmasaydım." diyerek yaptığınız fedakarlıktan pişmanlık duyduğunuz oldu mu? Peki ya bu öz güveninizle ilgiliyse?

Öz şefkat geliştirmek, güvende hissetmemize yardımcı oluyor.

"Önce kendini sevmeli, sarmalı insan. Daha sonra başkalarını." Dilden dile dolaşan bu cümle, gerçeği yansıtıyor olabilir mi?

Partnerler Arasındaki Yakınlığın 4 şekli

Partnerinizle kurabileceğiniz yakınlığın yalnızca duygusal ve fiziksel boyutta olabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!

Nasıl Yakın İlişki Kuruyoruz?

Sitemize girdiyseniz yakın ilişkilerin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Peki, ilişkilerin kurulmasında 5 temel etken olduğunu biliyor muydunuz?

Romantik İlişkilerde Makyavelizm

Yazımızda "karanlık üçlü" olarak bahsi geçen narsizm, psikopati ve makyevalizmin sonuncusunun ilişkilerimizi nasıl etkilediğini anlattık.

Bobo Doll Deneyi

Çocuğunuz hoşunuza gitmeyen bir şey yaptığında "Hep televizyondan öğreniyor böyle şeyleri!" diyor musunuz? O halde yazımıza göz atmalısınız.

Kadınların Cinselliği - G Noktası ve Boşalma

G noktası nedir? Kadınların cinsellik tecrübesini nasıl etkiliyor? Kadınların boşalması nasıl gerçekleşiyor? Cevaplar yazımızda!

İçini Açmak ve Yakınlık

Karşımızdaki kişiye kendimizi açmak her zaman çok kolay olmuyor. Bunu başarmanın ilişkilerimize olan katkısını ise göz ardı etmemek lazım!

Kadınlar Mastürbasyon Yapar Mı?

Mastürbasyon halen büyük oranda tabu olarak görülen bir konu ancak kadınların kendi cinselliklerini keşfetmelerinde önemli bir rol oynuyor.

Çocukları Ebeveynlerine Yakın Tutan Faktörler

Ebeveynlerin kimi zaman "Çocuğum benimle yeterince yakınlık kurmuyor." şeklinde yakındıklarına şahit oluyoruz. Peki bu yakınlık nasıl artar?

Habersizce Terk Edilmek: Ghosting

Bir sabah uyandınız, bir bakmışsınız terk edilmişsiniz! Ghosting nedir ve kişiye nasıl hissettirir tüm detaylarıyla yazımızda.

Cep telefonları güven ve yakınlık duygularını zedeliyor.

Telefonlarımızdan uyku dışında pek de ayrı kalamıyoruz. Peki bu derece yapışık yaşadığımız aletler ilişkilerimizi etkiliyor olabilir mi?

Eşcinsel İlişkilerde Dinamikler

Sanılanın aksine eşcinsel ilişkilerin dinamikleri heteroseksüel ilişkilerden pek de farklı değil. Peki bu konudaki araştırmalar ne söylüyor?

Mükemmel Bir Seks Hayatı Ulaşılmaz Değil

Cinselliğin varlığı, sıklığı ve kalitesi ilişkinin kalitesini de derinden etkiliyor. Peki, iyi bir seks yaşantısı için neler yapılabilir?

Dedikodu yapmak insanları yakınlaştırıyor.

Siz de bir fincan kahvenin yanında arkadaşlarınızla dedikodu yapmayı sevenlerden misiniz? Peki dedikodu yapmanın bize bir faydası var mı?

Bağlanma Stilleri

Bağlanma stilleri nasıl oluşur ve yetişkinlik döneminde ilişkileri nasıl etkiler? Bağlanma stillerine dair sorularınızın cevapları burada.

Bağlanma Stilleri ve Seks

Bağlanma stillerimiz hayatımızın birçok alanını derinden etkiliyor. Buna cinsellik deneyimi ve cinsellikten alınan tatmin de dahil.

Bebeklerin Tensel Temasa Olan İhtiyacı

Sevdiklerinize sarılmanın, dokunmanın ne kadar iyi hissettirdiğini bilirsiniz. İşte o temaslara bebeklerin de çok ihtiyacı var!